اعمال جراحی
پروتز

گونه گذاری یا همان پروتز گونه باعث خوش فرم شدن چهره و گونه ها شده و معمولا توصیه می شود که اشخاصی که ساختار کلی گونه هایشان ضعیف می باشد و صورت آنها باریک و صاف است این عمل را انجام بدهند .

نمونه کار جراحی فک

نمونه کار جراحی فک

نمونه کار جراخی فک

نمونه کار جراخی فک

نمونه جراخی فک

نمونه جراخی فک

جراحی چانه

جراحی چانه

پروتز لب توسط دکتر آرش نجف بیگی

پروتز لب توسط دکتر آرش نجف بیگی

پروتز لب توسط دکتر نجف بیگی

پروتز لب توسط دکتر نجف بیگی

پروتز لب دکتر نجف بیگی

پروتز لب دکتر نجف بیگی

نمونه کار پروتز لب

نمونه کار پروتز لب

نمونه پروتز لب

نمونه پروتز لب

پروتز چانه 5

پروتز چانه 5

پروتز چانه  4

پروتز چانه 4

پروتز چانه  3

پروتز چانه 3

پروتز چانه  2

پروتز چانه 2

پروتز چانه  1

پروتز چانه 1
امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3.2 از 5 توسط 29 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org