ترمیم بینی

ترمیم بینی می تواند نوعی عمل جراحی بینی ثانویه باشد. اگر به دنبال نامی دیگر هستید می توانید از روتوش بینی استفاده کنید. ترمیم بینی پس از جراحی اولیه انجام می شود و می تواند یک عمل تکمیلی بینی به حساب آید. گاهی این عمل مورد نیاز است و گاهی به دلخواه و برای بهتر شدن و موفق تر شدن عمل جراحی انجام می شود.


امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org