افتادگی پلک

اگر بخواهیم افتادگی پلک را با نماد علمی صدا کنیم باید به آن پتوز بگوییم. افتادگی پلک یک بیماری به حساب می آید و آنهم یک بیماری مادرزادی.

گاهی و در موارد خطرناک افتادگی پلک موجب کاهش دید می شود و بینش را مختل می کند.

افتادگی پلک فوقانی

افتادگی پلک تحتانی

 


امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org