لیپوساکشن

لیپوساکشن عملی ست که به کمک آن میتوان چربی های زیر پوست را با استفاده از کانولا (میله های کوچک حاوی سوراخ های فراوان) که متصل به پمپ تخلیه است خارج کرد . در این روش ابتدا داروی بیحسی برای انجام کار در ناحیه مورد نظر تزریق میشود بعد از بی حس شدن موضع ورسیدن گردش خون به حداقل، کانولا از طریق برش های  بسیار ریز 4 تا 6 میلی متری وارد فضای زیر پوست میشود به صورتی که جای اسکار زخم ها به صورت قابل توجه باقی نمی ماند. و از آن طریق چربی ها تخلیه میشوند.


فرم تماس