نحوه خوابیدن پس از عمل بینی

 

یکی از موارد مراقبت از بینی پس از جراحی می باشد که در این مورد ارزیابی علمی مطرح نشده است و فقط توصیه هایی می باشد که جراح به بیماران برای کم کردن احتمال آسیب رسیدن به بینی مطرح می کند.

اکثر افراد در شرایط خاصی می خوابند و محدود شدن در مورد نحوه خواب باعث کلافگی آن ها می شود ولی رعایت این توصیه ها برای جلوگیری از آسیب به بینی فرد می باشد و در صورت عدم رعایت احتمال آسیب به بینی بسیار افزایش می یابد.

مورد بسیار مهم

بالا بودن سر

تقریبا تمامی جراحان در اینباره که طی مدت زمان 2 هفته پس از عمل، بیمار سر خود را از قلب بالاتر ببرد، موافق می باشند. این کار تنها با گذاشتن 2 یا 3 بالش هنگام خواب انجام می پذیرد.انجام این کار به کاهش یافتن تورم کمک بسیاری می کند.

خوابیدن به پشت یا پهلو

پیشگیری از احتمال آسیب و جابه جایی استخوان بینی به دلیل چرخ زدن غیر ارادی هنگام خواب می باشد که بهترین حالت پیشگیری به پشت خوابیدن می باشد.طی مدت زمان 1 تا 2 هفته این نکته رعایت شود. می توانید گاهی به پهلو بخوابید ولی هیچگاه بر روی شکم نخوابید.البته بر روی پهلو خوابیدن نیز خطرساز است؛ احتمال دارد یک سمت از بینی بیشتر متورم شود.

نکته ای دیگر 

اگر فرد متأهل یا دارای فرزند کوچک باشد؛ بهتر است به مدت یک هفته بعد از عمل، تنهایی را برگزیند زیرا احتمال دارد دست همسر یا فرزند با صورت فرد برخورد کند.


امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org