عوارض بزرگ کردن سینه با پروتز

عوارض عمومی

1: تورم و خون مردگی

این اتفاق در ناحیه برش جراحی و در اطراف آن به وجود بیاید، مقدار و اندازه این خونمردگی و تورم طبق وضعیت بیمار، مختلف می باشد. احتمال دارد در قسمت برش ایجاد شده، زیر خط سینه و یا خط وسط سینه ایجاد شود. در کل این عارضه به مرور زمان و نهایتا طی مدت 10 روز برطرف می شود.

2: جای زخم

این عارضه بسیار مورد توجه بیماران می باشد. در جراحی پروتز سینه، روی خط زیر سینه و دور هاله سینه برش داده می شود. معمولا میان این برش ها؛ برش زیر خط سینه به خاطر چین های طبیعی، اثر کمتری دارد و نیز در اکثر مواقع اپر کمی دارد.

3: احساس درد

بروز درد پس از عمل جراحی طبیعی می باشد. این حس درد اگر جراحی پروتز سینه در ناحیه زیر عضله باشد، درد مقداری بیشتر می باشد. میزان این درد به وسیله دارو های شل کننده عضله و ضد درد در محل قرار گیری پروتز و ناحیه جراحی تزریق می شود و مقدار درد بعد از جراحی کم می شود.

عوارض اختصاصی

1: کپسول فشارنده

این عارضه نسبتا نادر می باشد. بروز عارضه کپسول فشارنده در دور پروتز ؛ به علت تولید پروتز های جدید با تکنولوژی نوین، کاهش یافته است. در صورتی که این عارضه بروز کند، علائمی مانند درد، عدم حرکت کردن پروتز و ثابت موندن آن و بدشکل و فرم شدن سینه ایجاد می شود. راه حل این مشکل، جراحی مجدد و عوض کردن پروتز می باشد.

2: حس نوک سینه

معمولا تغییر حس نوک سینه درباره برش دور هاله سینه اتفاق می افتد. یکی از دلایل ایجاد این عارضه فشار پروتز روی پوست می باشد که ممکن است در مورد هر دو نوع برش اتفاق بیافتد و موقت می باشد.

3: پارگی پروتز

این عارضه بسیار نادر است. اکنون با تکنیک های نوین، ساخت پروتزها به گونه ای می باشد که با فشار زیاد به غیر از اصابت گلوله یا اجسام نوک تیز و یا تصادفات شدید هم پاره نمی شوند. اگر به احتمال بسیار کم این پارگی ایجاد شد. بیمار با علائم زیر رو به رو می شود.

  • پروتز تغییر شکل پیدا می کند.
  • در گوشه سینه بر روی پروتز، حالت برآمدگی ایجاد می شود.
  • احساس درد در نقطه ای خاص از جدار پروتز که متورم می باشد.

نکات

  1. مطمئن ترین روش تشخیص پارگی پروتز انجام دادن MRI می باشد.
  2. در صورتی که پارگی پروتز توسط پزشک تأیید شود، باید جراحی مجدد صورت بگیرد و پروتز را عوض کنیم.

4: جراحی مجدد و تعویض پروتز

بر طبق اصول نباید پروتز را عوض کنیم مگر به دلیل بروز یکی از 3 مشکل زیر:

  1. تغییر سایز بیمار
  2. ایجاد پارگی
  3. تغییر وضعیت پوست و نسوج فرد

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org