عمل پروتز گونه

گونه گذاری یا همان پروتز گونه باعث خوش فرم شدن چهره و گونه ها شده و معمولا توصیه می شود که اشخاصی که ساختار کلی گونه هایشان ضعیف می باشد و صورت آنها باریک و صاف است این عمل را انجام بدهند.

می توان اشخاصی را که به پروتز گونه نیازمند می باشند را به دو دسته تقسیم بندی کرد:

مورد اول شامل افرادی می باشند که دارای گونه های نسبتا فربه بوده که این دسته از افراد به علت مواردی نظیر مسائل ژنتیک و مسائل نژادی اشاره کرد که این اشخاص را مستلزم کرده که پروتز گونه را انجام بدهند زیرا با انجام این عمل چهره شخص جذابیتی بیشتری پیدا کرده

مورد دوم به مواردی بر می گردد که شخص پا به سن گذاشته باشد و مسائل پیری چهره در صورت شخص نمایان باشد .

از جمله علت های اصلی که باعث پیری و ایجاد چین و چروک در اشخاص می باشد را می توان بدین صورت نام برد :

نور خورشید، باعث شده که کیفیت پوست آسیب دیده و از کیفیت پوست می کاهد.

از جمله عوامل دیگر می توان به  جمع شدن پوست اشاره کرد که این عامل موجب می شود که تورفتگی در پوست ایجاد گردد . افتادگی نیز از عوامل دیگر است که باعث شل شدن پوست شده و پوست را افتاده نشان می دهد .

به دلیل اینکه جراحی گونه دارای هزینه کمی می باشد و انجام این عمل ساده و آسان می باشد اشخاص زیادی تمایل دارند که این عمل پروتز گونه را انجام بدهند در کشور ما نیز سالانه تعداد زیادی از افراد این عمل را انجام می دهند .

فهرست