تعداد دراز نشست در یک دقیقه

کاشت ابرو با بی حسی موضعی-آیا برای کاشت ابرو نیاز به بی هوشی می باشد؟
می 21, 2019
چرا خون دماغ می شویم؟ دلیل خونریزی بینی
می 21, 2019

تعداد دراز نشست در یک دقیقه

تعداد دراز نشست و میزان آمادگی در مردان و زنان

درازنشست یک حرکت تمرینی قدرتی است که سبب تقویت ماهیچه های شکمی و خم‌کننده لگن می شود . درازنشست با خوابیدن به پشت بر روی زمین، معمولاً با قراردادن دست‌ها به صورت ضربدر به روی سینه یا پشت سر و زانوهای خم‌شده برای کم شدن فشار به عضلات کمر و ستون فقرات و بعد بلند کردن مهره‌های فوقانی و تحتانی ستون فقرات می باشد . تعداد دراز و نشست در یک دقیقه معیاری خوبی جهت سنجیدن میزان قدرت و استقامت عضلات قسمت شکم و تاکننده های (فلکسور) ران می باشد. عضلات محکم شکم عاملی با اهمیتی چهت استحکام و راستی اندام بوده و همچنین عامل تاثیرگذاری در تهویه ریوی و گوارش می باشد. در جدول زیر تعداد درازنشست در یک دقیقه در مردان و زنان و میزان آمادگی آنها را بیان می کند .
 
مردان
 
سن خیلی ضعیف ضعیف بد متوسط خوب خیلی خوب عالی
16-25         <25        25-30         31-34          35-38         39-43          44-49         >49
26-35         <22        22-27         28-31          32-35         36-41          42-46         >46
36-45         <18        18-22         23-26          27-30         31-34          35-41         >41
46-55         <13        13-17         18-22          23-26         27-30          31-34         >34
56-65         <9        9-12         13-16          17-20         21-24          25-31         >31
66+         <7        7-10         11-14          15-18         19-22          23-28         >28

زنان

سن خیلی ضعیف ضعیف بد متوسط خوب خیلی خوب عالی
16-25          <18          18-25         26-30           31-34         35-38           39-45        >45
26-35          <14          14-20         21-25           26-29         30-33           34-39        >39
36-45          <11          10-15         16-19           20-23         24-29           29-35        >35
46-55          <7           7-11         12-15           16-19         20-23           24-29        >29
56-65          <4            4-7         8-11           12-15         16-19           20-25        >25
66+          <3            3-5          6-8            9-12        13-17           18-24        >24

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب پیشنهادی