جراحی بینی خانم ها

با مطالعات و تحقیقاتی که ما در آمارگیری متقاضیان جراحی زیبایی داشته ایم ، به این نتیجه رسیدیم که حدود 15.5 درصد از بانوان حداقل یک جراحی زیبایی را داشته اند که اکثریت این درصد را جراحی بینی به خود اختصاص داده است. به این معنا که امروزه جراحی بینی بالاترین آمار را نسبت به سایر جراحی های بینی دارد. بیشتر بانوانی که جراحی بینی را انجام داده اند سنی کمتر از 25 سال داشته اند و نیز مجرد بوده اند. تقریبا نزدیک به 61 درصد از این اشخاص مدرک تحصیلی کارشناسی داشته اند و حدود 45.5 درصد ازآنها از لحاظ طبقاتی در طبقه ای متوسط قرار دارند و چیزی حدود 16 درصد هم که از نظر طبقاتی در درجه پایین قرار داشته اند. همچنین دریافتیم که جراحی زیبایی با سن متقاضی نیز ارتباطی ندارد . پس هر خانمی با هر سن و سالی که دارد و نیز با هر شرایطی که دارد میتواند اقدام به جراحی بینی نماید . بانوان بایستی قبل از جراحی بینی تحقیقات لازم را در خصوص جراح مورد نظر انجام دهند و در این زمینه باید دقت کامل را داشته باشند چرا که کوچکترین اشتباه در این امر میتواند منجر به نتیجه نامطلوب گردد و زن بخاطر روحیات لطیفی که دارد در این حال از نظر روحی آسیبی جدی را میبیند و علاوه بر این ها ممکن است برای آنها مشکلاتی در مجاری تنفسی شان ایجاد گردد. جراح در خصوص جراحی بینی بانوان و نیز هر شخص دیگری ابتدا بایستی به هماهنگی و تناسب میان صورت و بینی نیز توجه نماید و به هیچ عنوان نباید که بینی را به عنوان عضوی جدا از سایر اعضای صورت در نظر بگیرد و نیزبایستی تمام مهارت خود و اقدامات لازم را در خصوص جراحی بینی بکارگیرد که کوچکترین مشکل و عارضه ای را برای شخص ایجاد نکند.مطالب پیشنهادی