اعمال جراحی
جراحی بینی
عمل بینی گوشتی

ابتدا تعریفی از بینی های گوشتی را برای شما می آوریم. بینی گوشتی به دسته ای از بینی ها گفته میشود که پوستی بسیار ضخیم داشته و نیز منافذ پوستی آنها زیاد بوده و نیز غدد سباسه بسیاری را دارند. در بینی های گوشتی اغلب غضروف ها ضعیف بوده اند و یا اینکه غضروفی در بینی گوشتی موجود نمیباشد و زیر پوست بینی معمولا تجمعی از چربی و غدد سبابه دیده میشود.

بینی های گوشتی پهن تر از بینی های استخوانی بوده و نیز نوک بینی در بینی گوشتی نیز مقداری افتاده میباشد. بینی های گوشتی بیشتر در مردان دیده میشود چرا که پوست مردان چرب بوده و نیز عامل دیگر این امر هورمون جنسی آقایان میباشد.

در کشور ما معمولا بینی ها ترکیبی از گوشتی و استخوانی میباشند و کمتر دیده میشود که یک بینی کامل استخوانی باشد و یا این که کاملا گوشتی باشد . پس بایستی تکنیک های لازم را عمل بینی گوشتی و یا ترکیبی از گوشتی و استخوانی بکار گرفت.

تکنینک مناسب در بینی های گوشتی برداشتن بافت از یک قسمت و نیز اضافه کردن به قسمت دیگر میباشد که این بافتی که اضافه میگردد اغلب غضروفی بوده که یا از تیغه بینی برداشته میشود یا از غضروف گوش برمیدارند . برداشتن غضروف از گوش آثار ببسیار کمی باقی میگذارد که به همین دلیل شخص نباید هیچ نگرانی ای را داشته باشد. جراحی و عمل بینی گوشتی کمی دشوار است پس بایستی این جراحی را به پزشکان و جراحان با تجربه و با مهارتی نیز بسپارید.

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.2 از 5 توسط 408 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org