فیلم ها
فیلم های تلویزیونی دکتر نجف بیگی
مصاحبه با دکتر نجف بیگی در برنامه خانواده 1

دکتر آرش نجف بیگی در برنامه تلویزیونی سیمای یک در مورد چاقی ، علل آن و روش های پیش گیری و درمان آن صحبت می کنند.

پارت اول:

 

پارت دوم

پارت سوم

پارت چهارم

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org