اعمال جراحی
لیپولیزر و لیپوماتیک و اولترازد
عمل لیپوماتیک
لیپوماتیک و اولترازد

تفاوت لیپوماتیک و اولترازد

برای درک بهتر تفاوت ها توضیحات اندکی درباره این دو روش می دهیم:

لیپوماتیک : تحت تاثیر لرزش پروپ دستگاه چربی بدن را تخلیه می کنند.

اولترازد: تخلیه چربی ها با استفاده ازامواج صوتی و حرارتی صورت میپذیرد.

حال به شرح تفاوت های این دو می پردازیم:

*در لیپوماتیک با استفاده از ساکشن، چربی ها به طور سالم از بدن خارج می شوند و با استفاده از امواج اینفراسونیک با نوسان ثابتی که حول محور سلوهای چربی ایجاد میکند باعث جدا شدن آن ها از محل اتصالشان می شوند.

*دستگاه اولترازد با افزایش حجم درون سلول باعث ایجاد فشار منفی در بافت های چربی شده و سلول چربی به دلیل مقدار زیاد این فشار منفجر می شود و بدین گونه سلول های چربی  آن ناحیه از بین می رود.

**دردستگاه اولترازد چربی استخراج شده، در اثر انرژی حرارتی دستگاه قابل بهره برداری و تزریق در سایر اندام ها نیست، ولی در لیپوماتیک بافت چربی آسیب نمی بیند و قابل استفاده مجدد خواهد بود.

***در روش اولترازد برخلاف لیپوماتیک هیچ گونه صدایی که بیمار را اذیت کند وجود ندارد.

****سرعت از بین بردن چربی های اضافی دراولترازد بسیار بیشتر از سایر روش های اینفراسونیک مانند لیپوماتیک می باشد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org