سوال خود را مطرح کنید

با سلام.پلک فوقانی من حالت افتاده و دارای چربی هست.هزینه جراحی را بفرمائید و اینکه کی وقت عمل می دهید با سپاس

سلام.البته بهتر بو عکس میفرستادید.این مشکلات نساز به جراحی دارد معمولا.

فرم تماس

embedmap.org