سوال خود را مطرح کنید

بيني من دقيقا شبيه بيني هاي عمل شده استخواني وسربالاست بيشتر به هواي تغيير كوچك در فرم صورت يا حالت گونه ها ميخواهم عمل جراحي بيني را انجام دهم اما ميترسم حالت بيني ام زشت شودنظر شما دراينباره چيست و ايا قبل ازعمل 3de بيني ام را بهم نشان ميدهيد تا ببينم بيني ام به چه فرمي درخواهد امد

سلام لطفا عکس بفرستید

فرم تماس

embedmap.org