سوال خود را مطرح کنید

با سلام مجرای چب بینی همیشه مسدود و قابل تنفس نیست یک بار انحراف بینی عمل کردم در ضمن نوک بینی کمی گوشتی است.

ممکن است توربین بینی بزرگ باشد یا مشکلات دیگر .معاینه لازم است

فرم تماس

embedmap.org