سوال خود را مطرح کنید

دارای دیابت نوع یک هستم ، برای جراحی بینی چه خطراتی منو تهدید میکند؟ اطلاعات بیشتری لازم داریددرمورد دیابتم؟ مشکل کلیه هک دارم

پاسخ:لطفا سابقه پزشکی را بفرستید.دیابت داشتن ممنوعیتی برای جراحی نیست

فرم تماس

embedmap.org