کاشت مو به روش فوق ترکیبی

تضمینی برای داشتن موهایی پرتراکم، سالم ،قابل رشد و دایمی….

در این روش هر دو روش fit و  fut استفاده میشود. یعنی ابتدا توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی برشی در ابعاد ۲تا۲/۵سانتیمتر به طول ۱۰تا۱۱سانتیمتر  در محل بانک موی فرد ایجاد شده و فلپ برداشته میشود. محل برداشته شدن فلپ بخیه زده میشود. سپس فلپ برداشته شده در زیر میکروسکوپ توسط تیم حرفه ای کاشت به گرفتهای تکی تکی تقسیم شده و سپس به صورت دانه ای جلوی سر فرد کاشت میشود.

روز دوم کاشت قسمت بالایی و پایینی فلپ ،گرفتهای پیاز مو به صورت دانه ای برداشته شده و باز به صورت دانه ای جلوی سرکاشت میشود وتراکم کاشت افزایش میابد تا موهای سر فرد پرتر نشان داده شود. در انتها از فرد خون گرفته شده و طی پروسه ای مواد مغذی پیاز موها جدا وتغلیظ میشود وبه سر فرد تزریق میگردد تا پروسه کاشت تکمیل گردد.

این روش روشی بسیار نتیجه بخش  والبته پر زحمت میباشد و تیم حرفه ای ومتبحر در زمینه کاشت مو را میطلبد.

در انتخاب جراح وتیم کاشت موی خود دقت لازم را داشته باشید تا بانتایج رضایت بخش آن ، لذت یک عمر زندگی با نشاط و باروحیه را تجربه کنید.

فهرست