عکس لیپوماتیک شکم و بازو

عکس های لیپوماتیک : نمونه کارهای لیپوماتیک توسط دکتر آرش نجف بیگی را در زیر مشاهده کنید.

ایشان فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی هستند. با دکتر نجف بیگی بیشتر آشنا شوید و گالری عکس دکتر نجف بیگی  حتما ببینید.

عکس لیپوماتیک بازو - عکس لیپوماتیک شکم

لیپوماتیک 16

لیپوماتیک 16

 

 
لیپوماتیک 15

لیپوماتیک 15

 

 
لیپوماتیک 14

لیپوماتیک 14

 

 
لیپوماتیک 13

لیپوماتیک 13

 

 
لیپوماتیک 12

لیپوماتیک 12

 

 
لیپوماتیک 11

لیپوماتیک 11

 

 
لیپوماتیک 10

لیپوماتیک 10

 

 
لیپوماتیک 9

لیپوماتیک 9

 

 
لیپوماتیک 8

لیپوماتیک 8

 

 
لیپوماتیک 7

لیپوماتیک 7

 

 
لیپوماتیک 6

لیپوماتیک 6

 

 
لیپوماتیک 5

لیپوماتیک 5

 

 
لیپوماتیک 4

لیپوماتیک 4

 

 
لیپوماتیک 3

لیپوماتیک 3

 

 
لیپوماتیک 2

لیپوماتیک 2

 

 
لیپوماتیک 1

لیپوماتیک 1

 

 
استفاده از گن پس از جراحی لیپوماتیک

استفاده از گن پس از جراحی لیپوماتیک

 

 
عمل لیپولیزر غبغب 5

عمل لیپولیزر غبغب 5

 

 
عمل لیپولیزر غبغب 4

عمل لیپولیزر غبغب 4

 

 
عمل لیپولیزر غبغب 3

عمل لیپولیزر غبغب 3

 

 
عمل لیپولیزر غبغب 2

عمل لیپولیزر غبغب 2

 

 
عمل لیپولیزر غبغب 1

عمل لیپولیزر غبغب 1

 

 
جراحی زیبایی بازو با لیپولیز 2

جراحی زیبایی بازو با لیپولیز 2

 

 
جراحی زیبایی بازو با لیپولیز 1

جراحی زیبایی بازو با لیپولیز 1


کلمات کلیدی

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 3 از 5 توسط 5 بازدیدکننده

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org