پلک به انگلیسی

معنی و ترجمه واژه و کلمه پلک به انگلیسی: Eyelid

ترجمه و معنی دیگر کلمات مشابه:

پلک زدن eyelid
پلک چشم wink
چشمک زدن wink
جفن eyelid
کلاهک جفن palpebra
   

ترجمه کلمات تخصصی و پزشکی پلک:

افتادگی پلک ptosis
آماس پلک چشم blepharitis
پوست اضافه پلک چشم epicanthus
جراحی پلک ،
زیباسازی پلک چشم
blepharoplasty
بی پلک lidless
   

 


کلمات کلیدی

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org