افزایش قد برای افراد کوتوله


مقالات

نحوه عمل افزايش قد در ايران عمل افزایش قد چگونه است؟ در جراحی افزایش قد هر دو استخوان ساق برش ریزی (استئوتومی) داده می‌شود و به وسیله دستگاهی (اکسترنال فیکساتور) که از بیرون روی هر دو ساق متصل می‌شود این بستر را آماده میسازد که شخص قادر باشد با پیچاندن آرام پیچها هر روز یک میلیمتر رشد قد داشته باشد. این مقدار رشد در اشخاص گوناگون با یکدیگر به میزان اندکی متفاوت است اما تقریبا برای شش سانتیمتر رشد، معمولا سه ماه نیاز است که دستگاه روی س ...
ادامه مطلب

فرم تماس

embedmap.org