تاثیر کفیر نارگیل بر پوست


مقالات

صاف کردن پوست با کفیر نارگیل کفیر نارگیل چیست؟ یقینا تا به حال در خصوص خواص کفیر نارگیل شنیده اید. ما هم در این مقاله می خواهیم درباره کفیر نارگیل صحبت کنیم.یکی از  ویژگی های مهم این ماده صاف کردن پوست با کفیر نارگیل می باشد. این محصول از تخمیر آب نارگیل با باکتری های مفید بدست می آید. اندکی از کفیر نارگیل که شامل ۱۵ میلیون پروبیوتیک ( گروهی از این باکتریها که به باکتریهای پروبیوتیک معروف می باشند، ضمن کمک به گوارش، مولکولهای پیچیده و ترکیباتی مثل ...
ادامه مطلب

فرم تماس

embedmap.org