جراحی بینی افراد دیابتی


مقالات

جراحی بینی افراد دارای دیابت دیابت از بیماری های متابولیكی و رایج می باشد كه در مدت بیماری سرعت سوخت و ساز قند خون را پایین می آورد. در این مقاله به عمل جراحی بینی درخصوص افرادی که دیابت دارند پرداخته ایم . در این بیماری ، تولید انسولین به جهت تنظیم خون با مشكل مواجه می شود و یا به میزانی كافی تولید می شوند ولی بدن در مقابل آن ها مقاومت می کند. عمل جراحی بینی در افراد دیابتی به هر اندازه ای كه قند خون بهتر كنترل شود خطرات و عارضه های شدید متابولیكی کاهش میابد . در زمان بی هوشی به علت اینكه قند خون و ضربان قلب ...
ادامه مطلب

فرم تماس

embedmap.org