نواحی آویزان دور چشم


مقالات

عمل زیبایی چشم بادامی چه روش هایی برای درشت کردن چشم وجود دارد؟ ایده آل ترین گزینه‌ها به جهت بزرگ کردن چشم عبارتند از اپی کانتوپلاستی و کانتوپلاستی جانبی . در مفهومی آسان تر اپی کانتوپلاستی با حذف  فلپ ‌های ریز موجود بر روی دو سمت چشم (نواحی آویزان دور چشم) صورت می گیرد؛ این کار به نحوی انجام می‌شود که گوشه‌ی شکاف‌های پلکی به طرف بینی کشیده می شود. بنابراین با این فرآیند چشم‌ ها درشت تر دیده می شوند. جراحی زیب ...
ادامه مطلب

فرم تماس

embedmap.org