جراحی بینی گوشتی

بینی های گوشتی را با جراحی زیبایی نمیتوان اصلاح کرد چرا که نتیجه مطلوبی را نخواهند داشت . بایستی حتما اصولی انجام شود که نتیجه عمل غیر قابل برگشت باشد.اصول اصلاح در انواع بینی تقریبا با بینی هایی که تنها مشکلشان برجستگی استخوانی واضح است، فرق دارد و این نارضایتی و شکایت ها پس از جراحی بینی نتیجه عدم توجه به این تفاوت ها میباشد.قصد ما از جراحی بینی گوشتی تنها فرم دادن به بینی گوشتی میباشد به گونه ای که با سایر اجزای صورت نیز هماهنگی پیدا کند و هدف تنها کوچک نمودن بینی های گوشتی نمیباشد. در جراحی بینی هایی که تنها هدف از جراحی کوچک کردن بینی است نتیجه مطلوبی را در طولانی مدت نخواهد داشتو نیز امکان ایجاد مشکلاتی از قبیل مشکلات تنفسی و... هم نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه حمایت اسکلتی بینی های گوشتی سست میباشد، بمنظور شکل دادن به بینی و خوش فرم کردن آن نخست اندازه بینی تعدیل می گردد و غضروف هایی که وضعیت مناسبی ندارند جابجا می شوند. بعد ساختارهای ضعیف به کمک پیوندهای غضروفی ننیز تقویت می شوند.


امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org