عکس قبل و بعد عمل بینی

اگر به دنبال جراح خوب برای جراحی و عمل بینی هستید با دیدن نمونه کار های هر جراح و مقایسه عکس های قبل و بعد عمل بینی می توانید تصمیم عاقلانه ای بگیرید. ما در اینجا چندین نمونه عمل از جراحی های دکتر آرش نجف بیگی را می آوریم تا عکس قبل و بعد عمل را مقایسه کنید و خودتان تصمیم بگیرید.

جراحی بینی آقایان 5

جراحی بینی آقایان 5

جراحی بینی آقایان 4

جراحی بینی آقایان 4

جراحی بینی آقایان 3

جراحی بینی آقایان 3

جراحی بینی آقایان 2

جراحی بینی آقایان 2

جراحی بینی آقایان 1

جراحی بینی آقایان 1

جراحی بینی خانم ها 12

جراحی بینی خانم ها 12

جراحی بینی خانم ها 11

جراحی بینی خانم ها 11

جراحی بینی خانم ها 10

جراحی بینی خانم ها 10

جراحی بینی خانم ها 9

جراحی بینی خانم ها 9

جراحی بینی خانم ها 8

جراحی بینی خانم ها 8

جراحی بینی خانم ها 7

جراحی بینی خانم ها 7

جراحی بینی خانم ها 6

جراحی بینی خانم ها 6

جراحی بینی خانم ها 5

جراحی بینی خانم ها 5

جراحی بینی خانم ها 4

جراحی بینی خانم ها 4

جراحی بینی خانم ها 3

جراحی بینی خانم ها 3

جراحی بینی خانم ها 2

جراحی بینی خانم ها 2

جراحی بینی خانم ها 1

جراحی بینی خانم ها 1

 

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org