چه مراقبت هایی بعد از عمل جراحی پلک نیاز است؟

ابتدا از کمپرس سرد استفاده می کنیم که در 48 ساعت اول باعث می شود چشم های بیمار بسته نشود. ( این کار را می توانید به وسیله گذاشتن قطعاتی یخ که داخل کیسه فریزاست بر روی پلک های بیمارانجام دهید البته بهتر است روی پلک های بیمار را اول پارچه تمیزی بگذارید وسپس کیسه یخ را برای لحظاتی روی آن قرار دهید ) این کار باید به دفعات منظم انجام گیرد تا زمانی که بیمار احساس ناراحتی نکند می توانید این کار را ادامه دهید. در چهل وهشت ساعت دوم کمپرس گرم سبب کاهش کبودی پلک ها وجذب خون مردگی در ناحیه اطراف چشم می شود .

استحمام پس از معاینه پزشک معالج ودر صورت نداشتن ترشح در ناحیه برشها پس از دو روز بلا مانع می باشد .


کلمات کلیدی

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org