تفاوت ليپوماتيك با ليپوليزر

لیپوماتیک متدیست که توسط امواج اینفراسونیک ، سلول‌های چربی را از یکدیگر تفکیک ساخته و بر روی بافت چربی اضافه بدن تاثیر می گذارد. در این متد چربی ها به ‌حالت مایع در می آید و از بدن خارج میشوند .

تفاوت لیپوماتیک با لیپولیز :

حذف چربی‌های اضافی به چند روش قبل انجام می باشد که از بارزترین آن ها می توان به استفاده از امواج اولتراسونیک، لیزر لیپولیز یا لیپوساکشن اشاره نمود . با متد لیزر لیپولیز ، بافت چربی ذوب و توسط جراح متخصص بیرون می آید . امواج اولتراسونیک، چربی‌ها را ذوب می کند و آنها برای خروج از بدن مهیا می سازد . در متد لیپولیز از  چربی‌های ذوب‌شده دیگر نمی توان استفاده کرد و این در حالیست که در متد لیپوماتیک ، از هیچ‌ نوع حرارتی به کار گرفته نمی شود و چربی‌ها از بین نخواهند رفت ، به همین خاطر خطر سوختگی پوست هم در این متد وجود ندارد . چربی های خارج‌ شده به وسیله روش لیپوماتیک با وجود مایع بودن ، به‌ دلیل اینکه حرارتی ندیده است ، امکان تزریق در قسمت های دیگر بدن بیمار را خواهد داشت .


کلمات کلیدی

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

فرم تماس

embedmap.org