هدف از جراحی زیبایی اندام چیست؟

‎جراحی پلاستیک در جهت رفع و اصلاح نواقص بدن انجام می شود. در حالیکه که امروزه بسیاری از جراحان پلاستیک برای تکمیل درمان عمل جراحی زیبایی را نیز انجام میدهند. بسیاری از ویژگی های فیزیکی و ظاهری را می توان از طریق جراحی زیبایی تغییر داد

برای مشاوره تماس بگیرید  »

نظر دکتر نجف بیگی در مورد جراحی زیبایی اندام

نظرات مراجعه‌کنندگان

فهرست